Avatar

Podatek od zakupu psa

Kupując zwierzę domowe (w tym psa, czy kota), trzeba zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC), który płacony jest od ceny za jaką kupiono zwierzę. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (sygn. akt III SA/Wa 615/09), podzielił pogląd organów skarbowych i uznał, że sprzedaż zwierząt podlega PCC.

Wyjątkiem będzie dokonywanie takiej sprzedaży w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, gdzie przynajmniej jedna ze stron będzie z tytułu jej dokonania opodatkowana VAT lub od niego zwolniona. Wówczas sprzedaż zwierząt nie będzie podlegała PCC.

Podatek od umowy sprzedaży zwierzęcia wynosi 2% ceny nabycia i należy go wpłacić na rachunek właściwego urzędu skarbowego oraz złożyć właściwą deklarację w terminie 14. dni od zakupu psa.

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.