Avatar

Zwrot prowizji od parabanku

Zawarłeś umowę z parabankiem lub firmą pożyczkową? Teraz musisz zwrócić nie tylko to co pożyczyłeś wraz z odsetkami ale także przeróżne marże i opłaty i prowizje? Czy może już zwróciłeś wszystkie te kwoty do parabanku? Jeśli tak to mam dobrą wiadomość – orzecznictwo sądowe przyjmuje, że postanowienia umów pożyczki dotyczące opłat, prowizji czy marży (różne instytucje różnie te opłaty nazywa), są klauzulami abuzywnymi.

Co to sprawia? Uznanie, że jakaś część umowy jest klauzulą abuzywną sprawia, że konsument nie jest tym zapisem związany – co w naszym przypadku oznacza, że nie musi zwracać nic ponad kwoty pożyczki plus należne odsetki.

Sądy stwierdzają przykładowo, że: „sprzeczne z dobrymi obyczajami i rażąco naruszająće interes konsumenta należy uznać klauzulę umowy dotyczącą prowizji w kwocie 10 tys. złotych, przy całkowitej kwocie pożyczki w wysokości 10 tys. zł (…) Prowizja jest bardzo wysoka, bez udokumentowanych ku temu podstaw.