Podatek od zakupu psa

Kupując zwierzę domowe (w tym psa, czy kota), trzeba zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC), który płacony jest od ceny za jaką kupiono zwierzę. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (sygn. akt III SA/Wa 615/09), podzielił pogląd organów skarbowych i uznał, że sprzedaż zwierząt podlega PCC. Wyjątkiem będzie dokonywanie takiej sprzedaży w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, […]

Czytaj dalej