Polityka prywatności

Polityka prywatności

DANE OSOBOWE

 1. Polityka ochrony danych osobowych (zwana dalej „Polityką Prywatności”) określa zasady dotyczące przetwarzania i zabezpieczenia danych osobowych w Dawid Siedlecki Kancelaria Radcy Prawnego ul. Klonowa 22, 42 – 230 Koniecpol (zwanej dalej Kancelarią) zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – zwanego dalej RODO).
 2. Niniejszy dokument stanowi wykonanie obowiązku, o którym mowa w art. 24 ust. 2 RODO.
 3. Polityka ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych przetwarzanych w Kancelarii w ramach procesów przetwarzania danych osobowych.
 4. Administratorem zebranych danych osobowych jest Dawid Siedlecki, ul. Klonowa 22, 42 – 230 Koniecpol, właściciel i administrator witryna dawidsiedlecki.pl, kontakt z Administratorem możliwy jest mailowo pod adresem: kontakt@dawidsiedlecki.pl oraz pisemnie na ww. adres do korespondencji.
 5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu możliwości kontaktu Kancelarią za pośrednictwem formularza kontaktowego;
 1. Podstawą prawną przetwarzania jest6 ust 1 lit b) RODO: przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
 1. W przypadku skorzystania z opcji kontakt dane osobowe będą przechowywane na serwerze obsługującym skrzynkę pocztową Administratora.
 2. Dane osobowe będą przechowywane do końca roku kalendarzowego, w którym miał miejsce ostatni kontakt z Administratorem.
 3. Podane dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, poza tymi którzy posiadają odpowiednią podstawę prawną.
 4. Administrator portalu dołożył należytej staranności w celu odpowiedniego zabezpieczenia przekazanych danych osobowych, a w szczególności przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym. W tym celu Administrator stosuje na portalu bezpieczny protokół SSL oraz uniemożliwia dostęp do danych osobom postronnym. Administrator nie sporządza kopii zapasowej danych osobowych.
 5. Dane osobowe są przetwarzane z uwzględnieniem zasady: adekwatności oraz rzetelności.
 6. Istnieje możliwość wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych Administratora.
 7. Każdej osobie, której dotyczą dane (podmiotowi danych) przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 8. Przysługują Panu/Pani prawa do:
 • żądania od Administratora danych dostępu do Pani/Pana danych osobowych;
 • żądania od Administratora danych uzupełnienia, sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
 • żądania od Administratora danych usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych;
 • żądania przeniesienia Pana/Pani danych osobowych
 • Ponadto informujemy, że przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru, to jest do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

PLIKI COOKIES

 1. Dla Państwa wygody strona dawidsiedlecki.pl, zwana dalej portalem, używa plików cookies celem dostosowania portalu do potrzeb użytkowników i w celach statystycznych. Pliki Cookies to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedza internauta, do urządzenia internauty.
 2. Cookies używają też serwisy, do których się odwołujemy pokazując np. multimedia. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące Cookies. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych tu Cookies.
 3. Portal stosuje Cookies służące do zbierania informacji o sposobie korzystania ze strony, by lepiej działała, oraz funkcjonalne, czyli pozwalające „pamiętać” o ustawieniach użytkownika (np. język, rozmiar czcionki).
 4. Administrator usługi wykorzystuje także cookies w celu zbierania ogólnych i anonimowych danych statystycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych.
 5. Poziom ochrony przed Cookies ustawia się w każdej przeglądarce, aż do całkowitego blokowania plików Cookies. Zwiększa to poziom bezpieczeństwa i ochrony danych, ale może także uniemożliwiać niektóre funkcje, np. zalogowanie się na konto pocztowe.
 6. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies
 7. Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.